Shop Mobile More Submit  Join Login

Details

Closed to new replies
December 5, 2012
Link

Statistics

Replies: 2

bp holdings press releases and news articles

:iconjywilliams876:
jywilliams876 Featured By Owner Dec 5, 2012
Upplever den "ultimata utflykt"

[link]

De tre, Guy Driori, 29, Ed Kay, 27, och Simonas Stilius, 20, tillbringade sex veckor med BP uppströms lag i Mexikanska golfen och Trinidad & Tobago som deras pris för att vinna tävlingen 2012 Ultimate studieresa. Deras plan för en kol-neutrala raffinaderiet vann första pris i en stark fältet universitetsbaserad aktörer. Deras praktik började med ett flyg till Houston och offshore säkerhetsutbildning före offshore laget vid Na Kika plattformen. Deras uppdrag var att komma med alternative [...] Continue Reading at: [link]
Reply

Devious Comments

:icon3wyl:
3wyl Featured By Owner Dec 6, 2012  Hobbyist General Artist
:spam: :lock:
Reply
:iconjywilliams876:
jywilliams876 Featured By Owner Dec 5, 2012
Good news indeed.
Reply
Add a Comment: